Menu

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GNIEWIE

STYCZEŃ 2018r.

DATA/DZIEŃ

SYMBOL KWALIFIKACJI

SALA

NR

GODZINA

CZĘŚĆ

EGZAMINU

CZAS EGZAMINU

10.01.2018/

Środa

T.11

4

9.00

praktyczny

150 min

10.01.2018/

Środa

T.12

4

13.00

praktyczny

150 min

11.01.2018/

Czwartek

T.06

4

10.00

pisemny

60 min

11.01.2018/

Czwartek

T.12

4

12.00

pisemny

60 min

11.01.2018/

Czwartek

M.44

4

12.00

pisemny

60 min

17.01.2018/

Środa

M.44

5

8.00

praktyczny

120 min

M.44

5

12.00

praktyczny

120 min

 

Na egzamin pisemny należy przyjść pół godziny przed wyznaczoną godziną, zabrać dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem oraz można przynieść kalkulator prosty*

*Kalkulator do sprawdzenia pozostawić należy w sekretariacie nie później niż dzień przed wyznaczoną datą egzaminu pisemnego

 

Na egzamin praktyczny należy przyjść pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, wyznaczoną na indywidualnych harmonogramach przygotowanych przez OKE w Gdańsku, zabrać dowód osobisty oraz długopis z czarnym tuszem.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

 POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2018

 

 

do 9 września 2017 r.

 

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

11 stycznia 2018r.

 

10 stycznia 2018r.

 

od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2018

 

23 marca 2018r.

 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

 

23 marca 2018r.

 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2018

 

23 marca 2018r.

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r.

 

25 maja 2018r.

 

 

 

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2018

 

 

do 18 lutego 2018r.

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

 

19 czerwca 2018r.

 

 

 

26 czerwca 2018r.

 

 

od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

 

 

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2018

 

31 sierpnia 2018r.

 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018

 

31 sierpnia 2018r.

 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom

Świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2018

 

31 sierpnia 2018r.

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r.

31 sierpnia 2018r.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    ul. Sobieskiego 11,
    83-140 Gniew
  • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 489966